sep 30

Volop bedrijvigheid op en rond de IJsbaan

Afgelopen zaterdag 24 september een hoop gebeurd op en rond de ijsbaan

Er is begonnen met de voorbereiding voor het verplaatsen van de lichtmasten. Deze zijn uit het midden gekomen na de aanleg van het schouwpad rondom de ijsbaan. Tevens zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het complex zoals berm maaien, onkruid wieden enzovoort. Verder heeft de kachel in het clubhuis een nieuwe coating gekregen, deze ziet er weer goed uit.

Voor meer foto’s zie het fotoalbum

WhatsApp Image 2016-09-30 at 12.33.34

jan 22

Helaas niet open

Het is helaas niet gelukt om de baan te openen. Uiteindelijk was de vorst niet voldoende en dus de ijsvloer niet dik genoeg. De winter is nog niet voorbij, hopelijk zijn de weergoden ons nog goed gezind en trakteren ze ons nog op een langere vorstperiode.

jan 19

Het is nog niet zover

De ijsmeesters hebben de ijsdikte gemeten 3-5 cm. Helaas nog niet voldoende om de baan te openen. We zitten er dicht bij. Nu maar duimen voor een langere vorstperiode.

jan 18

Goede vooruitzichten


Vannacht opnieuw weer -8° dat geeft een ijsaangroei van wel 2-3 cm

als het morgen blijft vriezen en nog zo’n nacht is er een kans dat de baan woensdag/donderdag open kan!

We houden je op de hoogte.image

nov 29

Jaarverslag 2014-2015

JAARVERSLAG 2014 2015 D.D. 26 NOVEMBER 2015

We gaan er al bijna aan wennen, weer een seizoen voorbij zonder natuurijs op Bous-Mös.
Ondanks dat hebben wij nog weer behoorlijk ons best gedaan op en rond de ijsbaan.

Maandelijks hebben we diverse werkzaamheden aan het terrein en het gebouw verricht op 7 zaterdagen in totaal.
Hier volgt een opsomming:
-lek in de stuw is gerepareerd
-plaatsen lichtmasten en leggen kabels
-plaatsen houten hek bij toegang terrein
-aanleggen grondwal bij toegang terrein
-plaatsen gaashekwerk samen met JNL
-plaatsen kolk in parkeerterrein
-nieuwe tegelvloer in de bestuurskamer
-maaien- opruimen en onderhouden terrein
-egaliseren en afwerken puinbaan
-planten beukenhaag

Bij al deze werkzaamheden werd de innerlijke mens ook niet vergeten, zoals te zien op bijgaande
fotos.

 

paling

Nieuwe afbeelding

15 December is de kaartverkoop afgesloten en de inkomsten zijn mede door de ijsloze winter weer gedaald met ca € 400,00 Mooi dat er ook nog leden die ons ook in deze periode blijven steunen.

15 Maart voorjaarsvergadering bestuur

22 Maart hebben wij weer deel genomen aan NL Doet en hebben we weer allerlei werkzaamheden op en rond de ijsbaan verricht en er weer een gezellige dag van gemaakt.

7 April is het contract voor het recht van overpad met Jong Nederlande en Gilbert van der AA getekend.

Luchtfoto Bous-Mös 151115 20140130-102803.jpg

 

 

 

Medio april zijn de huisaansluitingen voor gas water en stroom vernieuwd.

5 september was er weer een gezellige feestavond voor het bestuur en de ereleden.

17 oktober hebben enkele leden een bezoek gebracht bij de open dag van de JP van den Bent Stichting.

29 oktober najaarsvergadering bestuurpaling

1 november opening van de Multifunctionele Accommodatie van Jong Nederland.

6 november hebben wij weer een busreis naar de kunsijsbaan georganiseerd voor alle seizoenkaarthouders . Hier werd door ca. 50 leden gebruik van gemaakt.

Medio november is de Stuw weer volledig gereconstrueerd waarvoor wij het waterschap Vechtstromen hartelijk danken.

IMGP3621 bew

19 november deelgenomen aan de jaarvergadering Stichting Schaatstoertocht Vechtstromen.
Er is inmiddels een nieuw bestuur gevormd Ted de Jong en Ron Siteur zijn inmiddels teruggetreden. De vacante plaatsen zijn weer ingevuld door
-voorzitter Harm Meek (bestuurder Waterschap Vechtstromen)
-secretaris Jan Rikus Limbeek (medewerker Waterschap Vechtstromen)
-penningmeester Marieke Schabbink (medewerkster Waterschap Vechtstromen)
-rayonlid Nico Koopman (medewerker Waterschap Vechtstromen).
Wij hebben aangegeven dat we graag weer deelnemen aan de organisatie van een nieuwe tocht.

Sinds oktober wordt het gebouw naast de STG ook nog wekelijks verhuurd aan een dansgroep die graag gebruik maakt van de houten vloer in het gebouw. Dit draagt natuurlijk weer haar steentje bij in de financiën van de ijsclub.
Het water is weer op peil en wat ons betreft kan het weer gaan vriezen.

De secretaris,

R. Mensink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere berichten «